Algemene voorwaarden

Aanbod van derden vergelijken en aanvragen

Vergelijk-snel treedt op als bemiddelaar. Bij een succesvolle aanvraag van een dienst via onze website komt er een overeenkomst tot stand tussen klant en aanbieder (de derde partij die de dienst op vergelijk-snel.nl aanbiedt). Vergelijk-snel is geen partij bij deze overeenkomst.

In onze vergelijker voor consumptief krediet (leningen)

Je vraagt een offerte aan voor een lening. De aanvraag wordt daarna door de gekozen kredietverstrekker of tussenpersoon InnoFin verder in behandeling genomen. Vergelijk-snel is daarbij geen partij.

Aard van dienstverlening financiële producten

Wij zijn bemiddelaar. Je sluit een overeenkomst met degene die de dienst uitvoert. Ons kantoor heeft de vergunning om te bemiddelen in:

  • Schadeverzekeringen
  • Zorgverzekeringen
  • Consumptief krediet

Voor hulp bij het vergelijken of andere vragen

Kun je rechtstreeks contact met ons opnemen. Twijfel je over dekking, voorwaarden of iets anders, aarzel dan niet en neem contact met ons op. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige schade die je ondervindt door de door jou gemaakte keuzes bij het afsluiten van een verzekering of lening.

Adviesvrij

Ons kantoor is volledig adviesvrij. Dat wil zeggen dat wij geen enkele contractuele verplichting hebben om je te adviseren te kiezen voor de financiële producten van bepaalde banken of verzekeraars.

Geen zeggenschap

Wij zijn een volledig zelfstandige onderneming. Geen enkele bank, verzekeraar of andere aanbieder van financiële producten heeft stemrechten of een aandeel in ons kapitaal.

Kredietbeschermers

Wij geven geen advies over levensverzekeringen. Wil je een strikt persoonlijk advies over overlijdensrisicoverzekeringen, zoek dan een adviseur of tussenpersoon bij jou in de buurt.

Wijze van beloning

Onze diensten worden je gratis aangeboden. Vergelijk-snel ontvangt een eenmalige of doorlopende provisie van een aanbieder als jij via ons een product succesvol hebt aangevraagd of doorklikt naar de website van de aanbieder. Van een aantal verzekeraars heeft Vergelijk-snel een volmacht gekregen. Dat wil zeggen dat Vergelijk-snel voor deze verzekeraars de polis opmaakt, de administratieve afhandeling verzorgt, de premie incasseert en eventuele schades afhandelt. In dat geval ontvangen wij van de betreffende verzekeraar ook een vergoeding voor de administratieve en schadeafhandeling.

Inhoud website en juistheid

Vergelijk-snel behoudt zich het recht voor op elk moment de inhoud van de website aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan iemand mededeling te hoeven doen. Vergelijk-snel spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Dit doen we zo veel mogelijk op maat en naar ons beste vermogen, op basis van de meest actuele beschikbare informatie. Snelle ontwikkelingen of prijswijzigingen kunnen er echter toe leiden dat inhoud van de website verouderd, niet correct of onvolledig is. In het bijzonder zijn alle prijzen op de website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. De inhoud van de website wordt gedeeltelijk langs geautomatiseerde weg verkregen. Bovendien worden sommige product- en prijsgegevens onderhouden door derden. De op de website aangeboden inhoud worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Acties van gebruikers op basis van onze informatie en adviezen komen dan ook voor eigen risico, rekening en verantwoordelijkheid. Voor op onze website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Vergelijk-snel nimmer aansprakelijkheid aanvaarden. Kom je op onze website onjuiste informatie tegen? Laat ons dit vooral weten via info@vergelijk-snel.nl.

Auteursrechten

De beelden en teksten op onze website zijn door ons gemaakt en geschreven. Het auteursrecht op dit materiaal berust bij Vergelijk-snel. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Vergelijk-snel, onder voorbehoud van en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is. Voor de beelden die wij niet zelf hebben gemaakt, hebben wij toestemming van de rechthebbende.

Persoonsgegevens

Voor onze dienstverlening is het noodzakelijk dat wij je persoonsgegevens verwerken. We leggen je in onze Privacyverklaring uit waar we je gegevens voor nodig hebben en hoe we ermee omgaan.

Scroll naar boven