Privacy Policy

Op de website van Vergelijk-snel kun je een persoonlijke vergelijking maken en een aanvraag doen voor onder andere een energiecontract, internet- en tv-contract, autoverzekering, zorgverzekering, woonverzekering, rechtsbijstandverzekering, reisverzekering, bestelautoverzekering en/of sim only-contract en/of een lening. We vragen je daarom een aantal persoonsgegevens en gegevens over je huidige situatie.

Jouw privacy is voor Vergelijk-snel van groot belang. Dit betekent dat we altijd zorgvuldig met je gegevens omgaan. We houden ons dan ook aan de relevante wet- en regelgeving over privacy, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit betekent dat we:

Onze doeleinden duidelijk vastleggen voordat wij je persoonlijke gegevens verwerken, via deze privacyverklaring; Zo min mogelijk persoonlijke gegevens opslaan, alleen de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden. Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van je persoonlijke gegevens, mocht toestemming verplicht zijn. Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om je persoonlijke gegevens te beschermen. We leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken. Je rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van je bij ons verwerkte persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij Vergelijk-snel allemaal doen met de informatie die we van jou ontvangen.

Cookies Welke persoonsgegevens verwerken wij? Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens? Wettelijke gronden Hoelang bewaren we persoonsgegevens? Nieuwsbrief en andere e-mailcommunicatie Social media Acties Contactmomenten Klanttevredenheid MyVergelijk-snel Delen van persoonsgegevens Beveiliging Wijzigingen in de privacyverklaring Jouw rechten Vraag of klacht indienen Contactgegevens Cookies Bij het verzamelen en combineren van je gegevens maken we gebruik van cookies. Wil je meer weten over cookies? Lees dan ons cookiebeleid.

Welke persoonsgegevens verwerken we? Bij het doen van een vergelijking of het aanvragen van een product bij de aanbieder verwerken we normale persoonsgegevens. Hieronder verstaan we onder andere: naam, adres, e-mailadres, geboortedatum, energieverbruik, kenteken en gereden kilometers.

We verzamelen alleen de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van onze diensten. Het is per dienst/product afhankelijk of we aanvullende persoonsgegevens nodig hebben.

Bij het doen van een aanvraag kunnen we ook gevoelige- of strafrechtelijke persoonsgegevens verwerken. Hieronder verstaan we onder andere:

Bankgegevens: je IBAN voor de afhandeling van je verzoek. Financiële gegevens: voor het aanvragen van een lening. BSN: verwerken we enkel in opdracht van een zorgverzekeraar voor de aanvraag van een zorgverzekering of in het geval van een lening. Strafrechtelijke persoonsgegevens: sommige verzekeraars hebben deze persoonsgegevens nodig om je contract te kunnen opmaken. Sollicitanten Wanneer je solliciteert bij Vergelijk-snel, zullen we je persoonsgegevens enkel gebruiken voor het verwerken van je sollicitatie. Vergelijk-snel bewaart de sollicitatiegegevens van een sollicitant tot vier weken na beëindiging dan wel afronding van de sollicitatieprocedure. Tenzij er toestemming is gegeven door de sollicitant om de gegevens (na beëindiging van de sollicitatieprocedure) nog maximaal één jaar te bewaren in onze talentenpool. Mocht je vragen hebben over deze verwerking kun je contact opnemen via de contactgegevens onderaan de pagina.

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens? We verwerken je persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. Ons hoofddoel is het maken van een zo volledig mogelijke vergelijking en het aanvragen van een contract. We maken voor je inzichtelijk welke producten of diensten bij je situatie passen, helpen je bij de aanvraag en/of leveren de dienst naar je keuze.

Daarnaast vinden we het belangrijk om contact met je te kunnen houden om je te informeren over producten en diensten én om je te vragen wat je van onze service vond.

Wettelijke gronden Het is voor Vergelijk-snel toegestaan om persoonsgegevens te verwerken zolang we daartoe een wettelijke grond hebben. In overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verwerken je persoonsgegevens alleen op basis van een van de volgende gronden:

Toestemming: in sommige gevallen vragen we je om specifieke toestemming om bepaalde persoonsgegevens te verwerken. We verwerken je persoonsgegevens in zo’n geval alleen al je daarmee akkoord bent gegaan. Je kunt je toestemming te allen tijde intrekken door contact met ons op te nemen via privacy@vergelijk-snel.com. Uitvoering van een overeenkomst: wanneer we je persoonsgegevens moeten verwerken om onze verplichtingen uit een overeenkomst na te komen, of als deze noodzakelijk zijn om tot een overeenkomst te komen. Wettelijke verplichting: wanneer we je persoonsgegevens moeten verwerken om aan een wettelijke verplichting te voldoen. Gerechtvaardigd belang: in sommige gevallen verwerken we je persoonsgegevens als dit in ons gerechtvaardigd belang is voor onze bedrijfsvoering en de optimal

Scroll naar boven